Muutos neuvottelukunnan kokoonpanossa STM/2020/251

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.12.2020 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Poikkeusolojen sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukunnan kokoonpanon täydentäminen 31.5.2021 päättyväksi toimikaudeksi

Ministeri

Aino-Kaisa Pekonen

Esittelijä

Hallitussihteeri Mari Lauren-Häussler, p. 029 5163762

Asia

Täydennetään poikkeusolojen sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukunnan kokoonpanoa yhdellä uudella jäsenellä, yhdellä uudella varajäsenellä sekä kahdella uudella pysyvällä asiantuntijalla neuvottelukunnan 31.5.2021 päättyväksi toimikaudeksi. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on esittänyt, että neuvottelukunnan jäseneksi nimitettäisiin aluehallintoylilääkäri Mikko Floréen Etelä-Suomen aluehallintovirastosta ja hänen varajäsenekseen sosiaalihuollon johtava ylitarkastaja Ilpo Karonen Etelä-Suomen aluehallintovirastosta. Neuvottelukunnan pysyviksi asiantuntijoiksi nimitettäisiin erityisasiantuntija Lasse Ilkka sosiaali- ja terveysministeriöstä sekä osastopäällikkö Satu Koskela sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Esitys

Valtioneuvosto nimittää jäseneksi aluehallintoylilääkäri Mikko Floréenin ja hänen varajäsenekseen sosiaalihuollon johtava ylitarkastaja Ilpo Karosen 17.12.2020 lukien neuvottelukunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi 31.5.2021 saakka nimittää pysyviksi asiantuntijoiksi erityisasiantuntija Lasse Ilkan ja osastopäällikkö Satu Koskelan 17.12.2020 lukien neuvottelukunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi 31.5.2021 saakka

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. muistio

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.