Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2020/208

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.12.2020 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kaupallisten rokotetutkimuspalvelujen yhtiöittämisestä (HE 224/2020 vp; EV 184/2020 vp)

HE 224/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Krista Kiuru
Esittelijä
Mari Lauren-Häussler, Hallitussihteeri p.029 5163762
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kaupallisten rokotetutkimuspalvelujen yhtiöittämisestä ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen