Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2020/162

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.12.2020 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi sairausvakuutuslain 4 luvun ja eräiden muiden lakien muuttamisesta (HE 180/2020 vp; EV 175/2020 vp)

HE 180/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Aino-Kaisa Pekonen
Esittelijä
Anu Kangasjärvi, Hallitussihteeri p.029 5163224
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain sairausvakuutuslain 4 luvun muuttamisesta, lain sairausvakuutuslain 4 luvun väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ja lain sairausvakuutuslain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ja määrää lain sairausvakuutuslain 4 luvun muuttamisesta tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021 sekä lain sairausvakuutuslain 4 luvun väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ja lain sairausvakuutuslain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen