Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2020/211

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.12.2020 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 223/2020 vp; EV 173/2020 vp)

HE 223/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Aino-Kaisa Pekonen
Esittelijä
Anu Kangasjärvi, Hallitussihteeri p.029 5163224
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen