Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2020/186

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.12.2020 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta (HE 188/2020 vp; EV 187/2020 vp)

HE 188/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Krista Kiuru
Esittelijä
Liisa Holopainen, Hallitussihteeri p.029 5163593
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen