Viran täyttäminen STM/2020/258

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.12.2020 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen

Ministeri
Krista Kiuru
Esittelijä
Arita Kaario, Vanhempi hallitussihteeri p.029 5163522
Esitys
Valtioneuvosto nimittää sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan oikeustieteen maisteri Tiina Muinosen 1.1.2021 alkaen.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Nimitysmuistio *
  2. Ansioyhteenveto *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.