Viran täyttäminen STM/2020/258

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.12.2020 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen

Ministeri

Krista Kiuru

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Arita Kaario, p. +358 295 163 522

Esitys

Valtioneuvosto nimittää sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan oikeustieteen maisteri Tiina Muinosen 1.1.2021 alkaen.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Nimitysmuistio *
  2. Ansioyhteenveto *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.