Valtioneuvoston päätös VM/2020/249

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.12.2020 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston päätös kihlakuntajaosta annetun valtioneuvoston päätöksen 2 §:n muuttamisesta

Ministeri
Sirpa Paatero
Esittelijä
Janne Öberg, Hallitusneuvos p.+35 8295530473
Asia
Muutetaan kihlakuntajakoa Heinäveden kunnan, Joroisten kunnan, Iitin kunnan, Kuhmoisten kunnan ja Isonkyrön kunnan osalta. Muutoksen syynä on maakuntajaon muuttaminen (valtioneuvoston päätös maakunnista 978/2019), joka tulee voimaan 1.1.2021. Kihlakuntajaon ja maakuntajaon olisi perusteltua olla yhteen sovitettu siten, että kihlakunta ei sijaitsisi kahden eri maakunnan alueella. Kihlakuntajakopäätöstä on perusteltua muuttaa mainittujen maakuntaa vaihtavien kuntien osalta. Lisäksi kihlakuntajakopäätöksen 2 § uudistetaan muutoin vastaamaan nykyistä kuntajakoa.
Esitys
Valtioneuvosto tekee päätöksen kihlakuntajaosta annetun valtioneuvoston päätöksen 2 §:n muuttamisesta sekä päättää, että päätös julkaistaan säädöskokoelmassa
Vaikutukset
Ehdotetut muutokset toteuttavat kihlakuntajaon yhtenevyyttä suhteessa maakuntajakoon. Muutokset kihlakuntajakoon ovat luonteeltaan teknisiä. Kunnista ainoastaan Iitti kuuluisi vastaisuudessa kihlakuntaan, joka nykytilaan verrattuna sijaitsee eri poliisilaitoksen alueella. Esityksellä on tiettyjä heijastevaikutuksia poliisitoiminnan resurssien kohdentamisen ja hätäkeskustoiminnan osalta. Muutokset ovat sisäministeriön toimialalla tiedossa ja niiden tekemiseen on saadun selvityksen mukaan varauduttu. Päätöksellä ei ole muita vaikutuksia viranomaisten aluejakoihin. Esityksellä ei arvioida olevan taloudellisia vaikutuksia eikä vaikutuksia kuntien tai muiden viranomaisten asemaan, pois lukien edellä kuvatut rajalliset vaikutukset sisäministeriön tiettyihin viranomaisiin. Esityksellä ei ole vaikutuksia kielellisten oikeuksien toteutumiseen tai muihin kansalaisten oikeuksien toteutumiseen.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen