Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2020/161

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.12.2020 13.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kuntarakennelain muuttamisesta (HE 158/2020 vp; EV 203/2020 vp)

HE 158/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Sirpa Paatero

Esittelijä

Hallitusneuvos Minna-Marja Jokinen, p. +35 8295530018

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain kuntarakennelain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.