Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2020/161

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.12.2020 13.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kuntarakennelain muuttamisesta (HE 158/2020 vp; EV 203/2020 vp)

HE 158/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sirpa Paatero
Esittelijä
Minna-Marja Jokinen, Hallitusneuvos p.+35 8295530018
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain kuntarakennelain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen