Valtioneuvoston asetus VM/2020/265

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.12.2020 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston asetus valtion virkamiesasetuksen 3 ja 28 §:n muuttamisesta

Ministeri
Sirpa Paatero
Esittelijä
Miska Lautiainen, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295530212
Asia
Valtion virkamiesasetuksen 3 §:ää ehdotetaan muutettavaksi oikeusministeriön hallinnonalalla tapahtuneiden muutosten johdosta. Tiettyjen virkojen perustamis-, lakkauttamis- , muuttamis- ja siirtämistoimivalta säädettäisiin oikeusministeriön sijasta Tuomioistuinvirastolle. Lisäksi ao. lainkohdasta ehdotetaan poistettavaksi tarpeettomana säännös ulosottovirastoja koskevasta virkajärjestelytoimivallasta. Lisäksi valtion virkamiesasetuksen 28 §:ää ehdotetaan muutettavaksi siten, että ministeriön nimi muutetaan muotoon ulkoministeriö, nimike kansalaispalvelujen päällikkö muutetaan konsulipäälliköksi ja osastopäällikköä virka-asemaltaan vastaavien ministeriön virkamiesten luetteloon lisätään uutena nimikkeenä ulkoministeriön protokollapäällikkö.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen valtion virkamiesasetuksen 3 ja 28 §:n muuttamisesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen