Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen YM/2020/48

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.12.2020 13.00

Ympäristöministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain ja rikoslain 48 luvun 6 §:n muuttamisesta (HE 182/2020 vp; EV 185/2020 vp)

HE 182/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Maria Ohisalo
Esittelijä
Matleena Haapala, Hallitussihteeri p.+35 8295250332
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain muuttamisesta ja lain rikoslain 48 luvun 6 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen