Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2020/148

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.12.2020 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupamenettelyistä ja eräistä muista hallinnollisista menettelyistä (HE 187/2020 vp; EV 178/2020 vp)

HE 187/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Inkeri Lilleberg, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295047092
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupamenettelyistä ja eräistä muista hallinnollisista menettelyistä ja määrää lain tulemaan voimaan 30 päivänä kesäkuuta 2021
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen