Valtioneuvoston asetus MMM/2020/155

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.12.2020 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Ministeri

Jari Leppä

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Jukka Mirvo, p. +358 295 162 468

Asia

Neuvottelukunnan kokoonpanoa täydennettäisiin siten, että eläinsuojeluasiamies toimisi neuvottelukunnan pysyvänä asiantuntijana. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Vaikutukset

HALLINNOLLISET: Neuvottelukunnan kokoonpanoa täydennettäisiin eläinsuojeluasiamiehellä.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.