Valtioneuvoston asetus MMM/2020/155

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.12.2020 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Jukka Mirvo, Vanhempi hallitussihteeri p.029 5162468
Asia
Neuvottelukunnan kokoonpanoa täydennettäisiin siten, että eläinsuojeluasiamies toimisi neuvottelukunnan pysyvänä asiantuntijana. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
Vaikutukset
HALLINNOLLISET: Neuvottelukunnan kokoonpanoa täydennettäisiin eläinsuojeluasiamiehellä.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen