Viran täyttäminen MMM/2020/178

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.12.2020 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Maa- ja metsätalousministeriön metsäneuvoksen viran (vaativuustaso 11) täyttäminen

Ministeri

Jari Leppä

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Satu Vepsäläinen, p. 029 5162074

Esitys

Valtioneuvosto nimittää maa- ja metsätalousministeriön metsäneuvoksen virkaan (vaativuustaso 11) maatalous- ja metsätieteiden maisteri Niina Riissasen 1.1.2021 lukien.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Muistio *
  2. Ansioyhdistelmä *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.