Viran täyttäminen STM/2020/254

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.12.2020 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriön johtajan viran täyttäminen

Ministeri

Krista Kiuru

Esittelijä

Hallitusneuvos Liisa Perttula, p. 029 5163521

Esitys

Valtioneuvosto nimittää sosiaali- ja terveysministeriön johtajan virkaan yhteiskuntatieteiden tohtori Pasi Pohjolan 1.1.2021 alkaen.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Nimitysmuistio *
  2. Ansioyhteenveto *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.