Viran täyttäminen OM/2020/173

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.12.2020 13.00

Oikeusministeriö

Oikeusministeriön määräaikaisen lainsäädäntöneuvoksen virkasuhteen täyttäminen

Ministeri

Anna-Maja Henriksson

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Nina Oksanen, p. 029 5150404

Esitys

Valtioneuvosto nimittää määräaikaiseen lainsäädäntöneuvoksen virkasuhteeseen oikeustieteen maisteri Markus Tervosen 1.1.2021 – 31.12.2024

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Muistio *
  2. Ansioyhdistelmä *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.