Neuvottelukunnan asettaminen STM/2020/244

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.12.2020 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Työterveyshuollon neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 17.12.2020–16.12.2023

Ministeri

Krista Kiuru

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Hannu Stålhammar, p. 029 5163469

Asia

KOKOONPANO: Puheenjohtaja: Lääkintöneuvos Kristiina Mukala, sosiaali- ja terveysministeriö Henkilökohtainen varajäsen hallitussihteeri Kaisu Ahtola, sosiaali- ja terveysministeriö Varapuheenjohtaja: Hallitussihteeri Pekka Paaermaa, sosiaali- ja terveysministeriö Henkilökohtainen varajäsen hallitussihteeri Anu Kangasjärvi, sosiaali- ja terveysministeriö Jäsenet: Johtava asiantuntija Anu Tuovinen, Akava ry Henkilökohtainen varajäsen johtava asiantuntija Miia Kannisto, Akava ry Asiantuntija Suvi Lahti-Leeve, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Henkilökohtainen varajäsen johtava asiantuntija Vesa Rantahalvari, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalääkäri Auli Rytivaara, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Henkilökohtainen varajäsen toimialapäällikkö Anu Sajavaara, Palvelualojen työnantajat PALTA ry (Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry:n edustajana) Vastaava asiantuntijalääkäri Paula Melart, Kansaneläkelaitos Henkilökohtainen varajäsen etuuspäällikkö Kirsi Airinen, Kansaneläkelaitos Neuvottelupäällikkö Jorma Palola, KT Kuntatyönantajat Henkilökohtainen varajäsen työelämän kehittämisen asiantuntija Anna Kukka, KT Kuntatyönantajat Asiantuntija Marja Tallavaara, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Henkilökohtainen varajäsen lakimies Mikaela Strömberg-Schalin, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund r.f. (Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry:n edustajana) Asiantuntijalääkäri Riitta Työläjärvi, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Henkilökohtainen varajäsen työympäristö- ja tasa-arvoasioiden asiantuntija Anne Mironen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Puheenjohtaja Pilvi Österman, Suomen Työterveyshoitajaliitto ry Henkilökohtainen varajäsen työterveyshoitaja Inka Koskiaho, Suomen Työterveyshoitajaliitto ry Lääketieteen lisensiaatti Toni Vänni, Suomen Työterveyslääkäriyhdistys ry Henkilökohtainen varajäsen vastaava työterveyslääkäri Anniina Anttila, Suomen Työterveyslääkäriyhdistys ry Työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén, Suomen Yrittäjät ry Henkilökohtainen varajäsen asiantuntija Albert Mäkelä, Suomen Yrittäjät ry Työelämäasiantuntija Kaija Ojanperä, Tehy ry (STTK ry:n edustajana) Henkilökohtainen varajäsen työelämäasiantuntija Erkki Auvinen, STTK ry Hallitusneuvos Nico Steiner, työ- ja elinkeinoministeriö Henkilökohtainen varajäsen erityisasiantuntija Johanna Ylitepsa, työ- ja elinkeinoministeriö Pääjohtaja Antti Koivula, Työterveyslaitos Henkilökohtainen varajäsen ylilääkäri Eva Helaskoski, Työterveyslaitos Neuvotteleva virkamies Päivi Lanttola, valtiovarainministeriö Henkilökohtainen varajäsen budjettineuvos Riitta Aejmelaeus, valtiovarainministeriö Sosiaalineuvos Juha Luomala, sosiaali- ja terveysministeriö Henkilökohtainen varajäsen johtaja Taina Mäntyranta, sosiaali- ja terveysministeriö

Esitys

Valtioneuvosto asettaa Työterveyshuollon neuvottelukunnan toimikaudeksi 17.12.2020–16.12.2023

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. muistio

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.