Virkavapauden myöntäminen LVM/2020/141

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.12.2020 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Virkavapauden myöntäminen liikenne- ja viestintäministeriön talousjohtajalle

Ministeri

Timo Harakka

Esittelijä

Kansliapäällikkö Harri Pursiainen, p. 029 5342389

Asia

Talousjohtaja Jaana Kuusisto on pyytänyt, että hänelle myönnettäisiin palkatonta virkavapautta liikenne- ja viestintäministeriön talousjohtajan virasta ajaksi 1.3.2021 – 28.2.2026 hoitaakseen valtioneuvoston controllerin tehtävää valtiovarainministeriössä. Jaana Kuusisto on nimitetty 1.3.2021 – 28.2.2026 väliseksi määräajaksi valtioneuvoston controllerin tehtävään valtiovarainministeriöön.

Esitys

Valtioneuvosto myöntää talousjohtaja Jaana Kuusistolle palkatonta virkavapautta liikenne- ja viestintäministeriön talousjohtajan virasta ajaksi 1.3.2021 - 28.2.2026

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.