Virkavapauden myöntäminen LVM/2020/141

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.12.2020 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Virkavapauden myöntäminen liikenne- ja viestintäministeriön talousjohtajalle

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Harri Pursiainen, Kansliapäällikkö p.029 5342389
Asia
Talousjohtaja Jaana Kuusisto on pyytänyt, että hänelle myönnettäisiin palkatonta virkavapautta liikenne- ja viestintäministeriön talousjohtajan virasta ajaksi 1.3.2021 – 28.2.2026 hoitaakseen valtioneuvoston controllerin tehtävää valtiovarainministeriössä. Jaana Kuusisto on nimitetty 1.3.2021 – 28.2.2026 väliseksi määräajaksi valtioneuvoston controllerin tehtävään valtiovarainministeriöön.
Esitys
Valtioneuvosto myöntää talousjohtaja Jaana Kuusistolle palkatonta virkavapautta liikenne- ja viestintäministeriön talousjohtajan virasta ajaksi 1.3.2021 - 28.2.2026
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen