Valtioneuvoston asetus OM/2020/169

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.12.2020 13.00

Oikeusministeriö

Valtioneuvoston asetus eräiden rikosvahinkolaissa säädettyjen rahamäärien tarkistamisesta

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Riitta Haapasaari, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150139
Asia
Asetuksella tarkistettaisiin eräitä rikosvahinkolaissa säädettyjä rahamääriä elinkustannusten nousua vastaavasti. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen eräiden rikosvahinkolaissa säädettyjen rahamäärien tarkistamisesta
Vaikutukset
Rahamäärien tarkistamisesta arvioidaan aiheutuvan valtiolle noin 47 900 euron vuotuinen lisäkustannus.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen