Valtioneuvoston asetus OM/2020/169

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.12.2020 13.00

Oikeusministeriö

Valtioneuvoston asetus eräiden rikosvahinkolaissa säädettyjen rahamäärien tarkistamisesta

Ministeri

Anna-Maja Henriksson

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Riitta Haapasaari, p. +358 295 150 139

Asia

Asetuksella tarkistettaisiin eräitä rikosvahinkolaissa säädettyjä rahamääriä elinkustannusten nousua vastaavasti. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen eräiden rikosvahinkolaissa säädettyjen rahamäärien tarkistamisesta

Vaikutukset

Rahamäärien tarkistamisesta arvioidaan aiheutuvan valtiolle noin 47 900 euron vuotuinen lisäkustannus.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.