Virkavapauden myöntäminen MMM/2020/179

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.12.2020 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Virkavapauden myöntäminen maa- ja metsätalousministeriön neuvottelevan virkamiehen virasta

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Terhi Sunnari, Hallitusneuvos p.029 5162008
Asia
Neuvotteleva virkamies Ville Keskisarja on pyytänyt, että hänelle myönnetään palkatonta virkavapautta neuvottelevan virkamiehen virasta ajalle 7.1.2021–31.12.2024 ympäristöneuvoksen määräaikaisen virkasuhteen hoitamista varten Etelä-Suomen aluehallintovirastossa.
Esitys
Valtioneuvosto myöntää Ville Keskisarjalle palkatonta virkavapautta maa- ja metsätalousministeriön neuvottelevan virkamiehen virasta ajalle 7.1.2021–31.12.2024
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen