Virkavapauden myöntäminen MMM/2020/179

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.12.2020 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Virkavapauden myöntäminen maa- ja metsätalousministeriön neuvottelevan virkamiehen virasta

Ministeri

Jari Leppä

Esittelijä

Hallitusneuvos Terhi Sunnari, p. 029 5162008

Asia

Neuvotteleva virkamies Ville Keskisarja on pyytänyt, että hänelle myönnetään palkatonta virkavapautta neuvottelevan virkamiehen virasta ajalle 7.1.2021–31.12.2024 ympäristöneuvoksen määräaikaisen virkasuhteen hoitamista varten Etelä-Suomen aluehallintovirastossa.

Esitys

Valtioneuvosto myöntää Ville Keskisarjalle palkatonta virkavapautta maa- ja metsätalousministeriön neuvottelevan virkamiehen virasta ajalle 7.1.2021–31.12.2024

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.