Valtioneuvoston kirjelmä TEM/2020/193

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.12.2020 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Energiayhteisön perustamissopimuksen muuttamiseksi

U 70/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Mika Lintilä

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Maria Kekki, p. +35 8295047108

Asia

Energiayhteisö on kansainvälinen energia-alan järjestö, jonka osapuolina on kuusi Balkanin alueen maata, Ukraina, Moldova, Georgia sekä Euroopan komissio. Järjestön tarkoituksena on edistää eurooppalaista energiamarkkinaa ja laajentaa EU:n energian sisämarkkinalainsäädäntöä sen naapuruusalueille. Sopimuksen muuttamisella luodaan sopimukseen sellainen oikeusperusta, joka mahdollistaa velvoitteiden ja oikeuksien noudattamisen Euroopan unionin ja sopimusosapuolten välillä. Sopimuksella luodaan nk. vastavuoroisuusmekanismi, joka mahdollista EU-säännösten osalta, että ne ovat velvoittavia unionin ja sopimusosapuolten välillä. Uudistetussa sopimuksessa määrätään myös rangaistusmaksuista ja menettelystä niiden määräämiseksi.

Esitys

Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen

Vaikutukset

Sopimusmuutoksella ei ole suoria budjettivaikutuksia. Suomi ei ole suoraan sopimuksen osapuoli. Muutetulla sopimuksella edistetään eurooppalaista energiamarkkinaa ja laajennetaan EU:n energian sisämarkkinalainsäädäntöä sen naapuruusalueille aikaisempaa paremmin.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.