Valtioneuvoston asetus TEM/2020/179

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.12.2020 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston asetus laivanrakennuksen innovaatioihin myönnettävästä valtionavustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ministeri

Mika Lintilä

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Tuija Ypyä, p. +35 8295062115

Asia

Valtioneuvoston asetuksessa säädettäisiin laivanrakennuksen innovaatioihin myönnettävästä valtionavustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksien 364/2015 ja 1153/2017 muuttamisesta. Asetusehdotuksen sisältö poikkeaa vain vähän aiemmista laivanrakennuksen innovaatiotukiohjelmista. Vuoden 2020 loppuun saakka voimassa olevan valtioneuvoston asetukseen ehdotetaan muutosta voimassaolon jatkamisen lisäksi kahteen kohtaan kuten tukisumman nostamista ryhmäpoikkeusasetuksen sallimaan määrään ja uusien innovatiivisten ratkaisujen tukemista sisaralusten rakentamisvaiheessa. Pääsääntöisesti myöntämisen perusteet säilyisivät ennallaan. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen laivanrakennuksen innovaatioihin myönnettävästä valtionavustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (RV)

Vaikutukset

Innovaatiotuki on globaalissa kilpailutilanteessa tärkeä Suomen laivanrakennusteollisuuden innovatiivisten uusien konseptien luomiselle sekä kilpailukyvylle. Tuella on myös välillistä vaikutusta siihen meriteollisuuden arvoverkostoon, joka kehittää uusia innovatiivisia ratkaisuja ja joiden käyttöönottoa tuella on voitu vauhdittaa. Tuki vaikuttaa myös meriteollisuuden työllisyyteen.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.