Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2020/137

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.12.2020 13.00

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi saatavien perinnästä annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 191/2020 vp; EV 168/2020 vp)

HE 191/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Anna-Maja Henriksson

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos, yksikönpäällikkö Katri Kummoinen, p. 029 5150266

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain saatavien perinnästä annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.