Valtioneuvoston asetus LVM/2020/129

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.12.2020 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvoston asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen nimen muutoksesta

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Mari Suominen, Neuvotteleva virkamies p.029 5342306
Asia
Eurooppalaisen sopimuksen vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista (ADR) nimi muuttuu. ADR-sopimuksen osapuolet ovat hyväksyneet Genevessä 13 päivänä toukokuuta 2019 pöytäkirjan, jolla sopimuksen nimi muutettiin. Sopimuksen nimen muutos tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021. ADR-sopimuksen nimi ”Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista (ADR) muuttuu nimeksi ”Sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista (ADR).
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen nimen muutoksesta
Vaikutukset
Muutoksen tavoitteena on edistää Euroopan ulkopuolisten maiden liittymistä sopimukseen ja siten kansainvälisten vaarallisten aineiden kuljetus tiellä määräysten, niin sanottujen ADR-määräysten, yleistymistä maailmanlaajuisesti. Muutos on tekninen.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen