Valtioneuvoston asetus LVM/2020/129

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.12.2020 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvoston asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen nimen muutoksesta

Ministeri

Timo Harakka

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Mari Suominen, p. 029 5342306

Asia

Eurooppalaisen sopimuksen vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista (ADR) nimi muuttuu. ADR-sopimuksen osapuolet ovat hyväksyneet Genevessä 13 päivänä toukokuuta 2019 pöytäkirjan, jolla sopimuksen nimi muutettiin. Sopimuksen nimen muutos tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021. ADR-sopimuksen nimi ”Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista (ADR) muuttuu nimeksi ”Sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista (ADR).

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen nimen muutoksesta

Vaikutukset

Muutoksen tavoitteena on edistää Euroopan ulkopuolisten maiden liittymistä sopimukseen ja siten kansainvälisten vaarallisten aineiden kuljetus tiellä määräysten, niin sanottujen ADR-määräysten, yleistymistä maailmanlaajuisesti. Muutos on tekninen.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.