Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2020/82

« Tasavallan presidentin esittely 17.12.2020 13.45

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle listaamattomien osakeyhtiöiden henkilöstöantien verotusta koskevaksi sääntelyksi (HE 73/2020 vp; EV 181/2020 vp)

HE 73/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Matti Vanhanen

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Timo Annala, p. +35 8295530318

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain tuloverolain muuttamisesta ja lain verotusmenettelystä annetun lain 17 §:n muuttamisesta sekä määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.