Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2020/184

« Tasavallan presidentin esittely 17.12.2020 13.45

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi kiinteistöverolain 3 §:n muuttamisesta (HE 169/2020 vp; EV 177/2020 vp)

HE 169/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Matti Vanhanen

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Jukka Vanhanen, p. +358 295 530 239

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain kiinteistöverolain 3 §:n muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.