Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2020/178

« Tasavallan presidentin esittely 17.12.2020 13.45

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamisesta (HE 167/2020 vp; EV 196/2020 vp)

HE 167/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Matti Vanhanen

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Leo Parkkonen, p. +35 8295530372

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta, lain sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta sekä lain maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.