Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2020/37

« Tasavallan presidentin esittely 17.12.2020 13.45

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi Senaatti-kiinteistöistä ja Puolustuskiinteistöistä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 31/2020 vp; EV 194/2020 vp)

HE 31/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Sirpa Paatero

Esittelijä

Finanssineuvos Tero Meltti, p. +35 8295530770

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain Senaatti-kiinteistöistä ja Puolustuskiinteistöistä, lain valtion liikelaitoksista annetun lain muuttamisesta, lain julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta annetun lain 7 §:n muuttamisesta, lain sähkömarkkinalain 2 §:n muuttamisesta ja lain julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain 18 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.