Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2020/211

« Tasavallan presidentin esittely 17.12.2020 13.45

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 223/2020 vp; EV 173/2020 vp)

HE 223/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Aino-Kaisa Pekonen

Esittelijä

Hallitussihteeri Anu Kangasjärvi, p. +358 295 163 224

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.