Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2020/186

« Tasavallan presidentin esittely 17.12.2020 13.45

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta (HE 188/2020 vp; EV 187/2020 vp)

HE 188/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Krista Kiuru

Esittelijä

Hallitussihteeri Liisa Holopainen, p. 029 5163593

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.