Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2020/168

« Tasavallan presidentin esittely 17.12.2020 13.45

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi potilasvakuutuslain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 162/2020 vp; EV 158/2020 vp)

HE 162/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Aino-Kaisa Pekonen

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Kirsi Terhemaa, p. +358 295 163 546

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen laeiksi potilasvakuutuslain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.