Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2020/148

« Tasavallan presidentin esittely 17.12.2020 13.45

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupamenettelyistä ja eräistä muista hallinnollisista menettelyistä (HE 187/2020 vp; EV 178/2020 vp)

HE 187/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Mika Lintilä

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Inkeri Lilleberg, p. +35 8295047092

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupamenettelyistä ja eräistä muista hallinnollisista menettelyistä ja määrää lain tulemaan voimaan 30 päivänä kesäkuuta 2021

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.