Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2020/155

« Valtioneuvoston yleisistunto 30.12.2020 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi konfliktimineraalien ja niiden malmien markkinoille saattamisesta (HE 203/2020 vp; EV 188/2020 vp)

HE 203/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Tuula Haatainen

Esittelijä

Hallitusneuvos Tuula Manelius, p. +35 8295064909

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain konfliktimineraalien ja niiden malmien markkinoille saattamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.