Valtioneuvoston asetus TEM/2020/214

« Valtioneuvoston yleisistunto 30.12.2020 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston asetus kiertotalouden ja kestävän vihreän kasvun edistämiseen myönnettävästä avustuksesta

Ministeri

Tuula Haatainen

Esittelijä

Hallitusneuvos Tuula Manelius, p. +35 8295064909

Asia

Ehdotetaan annettavaksi uusi kiertotalouden ja vihreän kasvun edistämiseen yrityksille myönnettävää avustusta koskeva valtioneuvoston asetus. Asetusta sovellettaisiin silloin kun Innovaatiorahoituskeskus Business Finland myöntää tukea asetuksen mukaisiin kiertotalouden ja vihreän kasvun investointihankkeisiin. Asetuksen mukaisiin tukiin sovelletaan valtionavustuslain lisäksi myös yleistä ryhmäpoikkeusasetusta (EU) N:o 651/2014. Ehdotetussa asetuksessa on säännökset avustuksen käyttökohteista ja myöntö- ja maksatusmenettelyistä. Asetusta voitaisiin soveltaa kiertotalouden hankkeisiin silloin kun valtiontalousarviossa Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin myönnettäväksi on osoitettu määrärahaa asetuksen mukaisiin käyttötarkoituksiin. Kiertotalouden keskeinen tavoite on säilyttää tuotteet, materiaalit ja niiden arvo talouden kierrossa mahdollisimman pitkään. Tehokkuus paranee ja arvo lisääntyy, kun materiaalit ja tuotteet suunnitellaan ja valmistetaan pitkäikäisiksi ja uudelleen käytettäviksi ja niihin voidaan liittää palveluita. Kiertotalouden tarkoituksena on muuttaa perinteisiä toiminta- sekä tuotantotapoja, ja tarjota mahdollisuuksia muutokseen soputuville ja uuteen toimintatapaan panostaville yrityksille Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2021 ja se olisi voimassa vuoden 2023 loppuun.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen kiertotalouden ja kestävän vihreän kasvun edistämiseen myönnettävästä avustuksesta (RV)

Vaikutukset

TALOUDELLISET: Momentille 32.20.43 (Yritysvetoisen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan sekä kiertotalouden ja toimialojen kasvun tukeminen) kiertotalouden investointi- ja innovaatiotukeen on budjetoitu 18 milj. euroa vuonna 2020 ja 17 milj. euroa vuonna 2021.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.