Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2020/155

« Tasavallan presidentin esittely 30.12.2020 13.30

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi konfliktimineraalien ja niiden malmien markkinoille saattamisesta (HE 203/2020 vp; EV 188/2020 vp)

HE 203/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Tuula Manelius, Hallitusneuvos p.+35 8295064909
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain konfliktimineraalien ja niiden malmien markkinoille saattamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen