Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen LVM/2020/103

« Tasavallan presidentin esittely 30.12.2020 13.30

Liikenne- ja viestintäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi laajakaistarakentamisen tuesta (HE 221/2020 vp; EV 195/2020 vp)

HE 221/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Kaisa Kuukasjärvi, Neuvotteleva virkamies p.029 5342030
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain laajakaistarakentamisen tuesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen