Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen LVM/2020/82

« Tasavallan presidentin esittely 30.12.2020 13.30

Liikenne- ja viestintäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen raideliikennelain ja liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta (HE 113/2020 vp, EV 161/2020 vp)

HE 113/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Risto Saari, Liikenneneuvos p.029 5342311
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain raideliikennelain muuttamisesta ja lain liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta, ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä helmikuuta 2021
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen