Muutos johtokunnan kokoonpanossa TEM/2020/205

« Valtioneuvoston yleisistunto 30.12.2020 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtiontakuurahaston johtokunnan kokoonpanon muuttaminen 31.12.2022 päättyväksi toimikaudeksi

Ministeri

Tuula Haatainen

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Jyrki Orpana, p. +35 8295060133

Asia

Valtiokonttorin varsinainen jäsen apulaisjohtaja Anna von Knorring ei ole enää ollut käytettävissä Valtiontakuurahaston johtokunnan jäsenen tehtävään. Valtiokonttori on esittänyt, että apulaisjohtaja Juha Savolainen, joka on toiminut aikaisemmin johtokunnan varajäsenen tehtävässä, määrättäisiin johtokunnan jäsenen tehtävään ja että varajäsenen tehtävään määrättäisiin rahoituspäällikkö Jussi Tuulisaari.

Esitys

Valtioneuvosto vapauttaa apulaisjohtaja Anna von Knorringin Valtiontakuurahaston johtokunnan jäsenen tehtävästä ja apulaisjohtaja Juha Savolaisen johtokunnan varajäsenen tehtävistä ja määrää rahaston johtokunnan jäsenen tehtävään apulaisjohtaja Juha Savolaisen ja varajäsenen tehtävään rahoituspäällikkö Jussi Tuulisaaren jäljellä olevaksi toimikaudeksi 30.12.2020– 31.12.2022.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.