Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2020/22

« Valtioneuvoston yleisistunto 30.12.2020 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun hallituksen esityksen (HE 87/2020 vp) täydentämisestä (HE 87/2020 vp, HE 114/2020 vp; EV 216/2020 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvät lausumat

HE 87/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Meri Pensamo, Hallitussihteeri p.+35 8295047257
Asia
1. Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee säännökset, jotka mahdollistavat työllisyyden kuntakokeilun kokeilualueen kunnan asiakkaan siirtämisen perustellusta syystä työ- ja elinkeinotoimiston asiakkaaksi ja antaa niitä koskevan esityksen eduskunnalle mahdollisimman pian. 2. Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee tarvittavat säännökset työttömyysturvatehtävien hallituksen esityksissä (HE 87/2020 vp ja HE 114/2020 vp) ehdotettua laajemmaksi siirtämiseksi työ- ja elinkeinotoimistoilta kokeilualueen kunnille ja antaa niitä koskevan esityksen eduskunnalle mahdollisimman pian.
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta, lain julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 9 luvun 1 §:n väliaikaisesta muuttamisesta ja lain työttömyysturvalain 2 a luvun väliaikaisesta muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2021 sekä määrää eduskunnan lausumat merkittäviksi pöytäkirjaan ja ryhtyy lausumista aiheutuviin toimenpiteisiin
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen