Valtioneuvoston asetus TEM/2020/213

« Valtioneuvoston yleisistunto 30.12.2020 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2021

Ministeri

Tuula Haatainen

Esittelijä

Hallitussihteeri Emmi Äijälä, p. +35 8295047216

Asia

Ehdotetaan, että valtioneuvosto antaa asetuksen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY-keskukset), työ- ja elinkeinotoimistojen (TE-toimistot) sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen (KEHA-keskus) maksullisista suoritteista sekä siitä, mistä suoritteista maksu peritään omakustannusarvon tai sitä alemman arvon perusteella ja mitkä suoritteet hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein. Ehdotettu asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2021 ja olemaan voimassa 31.12.2021 asti.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2021 (RV)

Vaikutukset

Taloudelliset: Tuloja ELY-keskusten maksullisista suoritteista arvioidaan vuonna 2021 kertyvän yhteensä 8 miljoonaa euroa talousarvion momentille 32.01.02 (ELY-keskusten toimintamenot). TE-toimistoilla ja KEHA-keskuksella ei ole maksullisia suoritteita.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.