Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen SM/2020/83

« Valtioneuvoston yleisistunto 30.12.2020 13.00

Sisäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi poliisilain muuttamisesta (HE 166/2020 vp; EV 202/2020 vp)

HE 166/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Pekka Haavisto

Esittelijä

Hallitusneuvos Johanna Hakala, p. +358 295 488 452

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain poliisilain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.