Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen SM/2020/80

« Valtioneuvoston yleisistunto 30.12.2020 13.00

Sisäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eurooppalaista raja- ja merivartiostoa koskevaksi täydentäväksi lainsäädännöksi (HE 141/2020 vp; EV 172/2020 vp)

HE 141/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Pekka Haavisto

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Jaana Heikkinen, p. 029 5421603

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen eurooppalaista raja- ja merivartiostoa koskevaksi täydentäväksi lainsäädännöksi ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.