Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2020/159

« Valtioneuvoston yleisistunto 30.12.2020 13.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi tuloverolain, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain sekä konserniavustuksesta verotuksessa annetun lain 2 ja 7 §:n muuttamisesta (HE 136/2020 vp; EV 217/2020 vp)

HE 136/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Sirpa Paatero

Esittelijä

Hallitusneuvos Jari Salokoski, p. +35 8295530437

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain tuloverolain muuttamisesta, lain elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta ja lain konserniavustuksesta verotuksessa annetun lain 2 ja 7 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.