Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2020/163

« Valtioneuvoston yleisistunto 30.12.2020 13.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi vuoden 2021 tuloveroasteikosta sekä tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä tulotietojärjestelmästä annetun lain 13 §:n muuttamisesta (HE 142/2020 vp; EV 198/2020 vp)

HE 142/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Sirpa Paatero

Esittelijä

Hallitusneuvos Jari Salokoski, p. +35 8295530437

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain vuoden 2021 tuloveroasteikosta, lain tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä lain tulotietojärjestelmästä annetun lain 13 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.