Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2020/191

« Valtioneuvoston yleisistunto 30.12.2020 13.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi Euroopan talousalueella sijaitsevan tytäryhtiön lopullisen tappion konsernivähennyksestä ja laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 18 a §:n muuttamisesta (HE 185/2020 vp; EV 207/2020 vp)

HE 185/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Sirpa Paatero

Esittelijä

Hallitusneuvos Jari Salokoski, p. +35 8295530437

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain Euroopan talousalueella sijaitsevan tytäryhtiön lopullisen tappion konsernivähennyksestä ja lain elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 18 a §:n muuttamisesta sekä määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.