Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen SM/2020/83

« Tasavallan presidentin esittely 30.12.2020 13.30

Sisäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi poliisilain muuttamisesta (HE 166/2020 vp; EV 202/2020 vp)

HE 166/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Pekka Haavisto
Esittelijä
Johanna Hakala, Hallitusneuvos p.029 5488452
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain poliisilain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen