Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2020/154

« Tasavallan presidentin esittely 30.12.2020 13.30

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kuluttajansuojalain 7 luvun väliaikaisesta muuttamisesta (HE 234/2020 vp; EV 212/2020 vp)

HE 234/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Thomas Blomqvist
Esittelijä
Sofia Aspelund, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150554
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain kuluttajansuojalain 7 luvun väliaikaisesta muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen