Valtioneuvoston asetus STM/2020/267

« Valtioneuvoston yleisistunto 30.12.2020 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuslaissa tarkoitettujen työterveyshuollon korvausten laskennallisten enimmäismäärien määrittelemisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ministeri

Aino-Kaisa Pekonen

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Emma Thomasén, p. 029 5163676

Asia

Voimassa olevaan asetukseen tehtäisiin lainsäädännön muutoksista johtuvia teknisiä muutoksia. Muutosasetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen sairausvakuutuslaissa tarkoitettujen työterveyshuollon korvausten laskennallisten enimmäismäärien määrittelemisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.