Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2020/216

« Valtioneuvoston yleisistunto 30.12.2020 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain muuttamisesta (HE 225/2020 vp; EV 206/2020 vp)

HE 225/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Aino-Kaisa Pekonen

Esittelijä

Hallitussihteeri Outi Äyräs-Blumberg, p. 029 5163260

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.