Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen LVM/2020/82

« Valtioneuvoston yleisistunto 30.12.2020 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen raideliikennelain ja liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta (HE 113/2020 vp, EV 161/2020 vp)

HE 113/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Tuula Haatainen

Esittelijä

Liikenneneuvos Risto Saari, p. +358 295 342 311

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain raideliikennelain muuttamisesta ja lain liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta, ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä helmikuuta 2021

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.