Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OKM/2020/71

« Tasavallan presidentin esittely 30.12.2020 13.30

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi perusopetuslain ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 218/2020 vp; EV 209/2020 vp)

HE 218/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jussi Saramo
Esittelijä
Kirsi Lamberg, Hallitussihteeri p.+35 8295330397
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain perusopetuslain väliaikaisesta muuttamisesta ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen